1-ви МАЈ

Меѓународен ден на трудот. Меѓународен празник кој се празнува на 1-ви мај. Посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците.